Hotline: 024 3256 8130

Chuyên mục: TIN TỨC

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG265 - XÂY TRÁT
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG265 - XÂY TRÁT

Nơi làm việc: NAGANO Công việc: Xây trát Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 20 - 30 tuổi Số lượng ứng tuyển: 10 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG262 - VẬN HÀNH MÁY SỢI
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG262 - VẬN HÀNH MÁY SỢI

Nơi làm việc: FUKUI Công việc: Vận hành máy dệt sợi Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển: 4 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm- Thị lực


THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG261 - VẬN HÀNH MÁY SỢI
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG261 - VẬN HÀNH MÁY SỢI

Nơi làm việc: FUKUI Công việc: Vận hành máy dệt sợi Số lượng tuyển: 2 Nữ Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển: 4 Nữ Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm,- Thị lực
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG260 - CHẾ BIẾN THUỶ SẢN
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG260 - CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

Nơi làm việc: CHIBA Công việc: Chế biến thủy sản Số lượng tuyển: 2 Nam - 3 Nữ Tuổi: Từ 20 - 28 tuổi Số lượng ứng tuyển: 5 Nam - 6 Nữ Yêu cầu: -Thị lực 8/10 trở lên, không đeo


Tất cả có 127 kết quả.

024 3256 8130