Hotline: 024 3256 8130

Chuyên mục: TIN TỨC
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG328  - SƠN (NET) - KANAGAWA
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG328 - SƠN (NET) - KANAGAWA

Nơi làm việc: KANAGAWA Công việc: Sơn (Nhà ở...) Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển:  6 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc


THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG327 - SƠN (NET) - SAITAMA
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG327 - SƠN (NET) - SAITAMA

Nơi làm việc: SAITAMA Công việc: Sơn (Nhà ở...) Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển:  6 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ngành

Tất cả có 192 kết quả.

024 3256 8130