Hotline: 024 3256 8130

Chuyên mục: XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG335 - CHỐNG THẤM (KCHU)
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG335 - CHỐNG THẤM (KCHU)

Nơi làm việc: OSAKA Công việc cụ thể: Thi công chống thấm Số lượng tuyển: 2 Nam Số lượng ứng tuyển: 6 Nam Độ tuổi: 18 đến 29 tuổi Yêu cầu:  - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG328  - SƠN (NET) - KANAGAWA
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG328 - SƠN (NET) - KANAGAWA

Nơi làm việc: KANAGAWA Công việc: Sơn (Nhà ở...) Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển:  6 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc


THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG327 - SƠN (NET) - SAITAMA
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TG327 - SƠN (NET) - SAITAMA

Nơi làm việc: SAITAMA Công việc: Sơn (Nhà ở...) Số lượng tuyển: 2 Nam Tuổi: Từ 18 - 35 tuổi Số lượng ứng tuyển:  6 Nam Yêu cầu: - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ngành
Tất cả có 163 kết quả.

024 3256 8130