Hotline: 024 3256 8130

THONG BAO VE BAY DON HANG M109, M117, M121, M123

Ngày đăng: 08-04-2022 13:48:31

Phòng HSN thông báo vé bay đơn hàng M109, M117, M121,M123 như sau :
 
I. Đơn M109
1. Nguyễn Thị Tuyến
2. Lê Hằng Nga
II. Đơn M117
1. Đặng Thị Hà
2. Nguyễn Hồng Trang
III. Đơn M121
1. Ngô Tuấn Anh
IV. Đơn M123
1. Phạm Thị Thơm
2. Trần Thị Nga
 
Thời gian xuất cảnh : 
- 23h30 phút ngày 17/05/2022 tại sân bay Nội Bài hạ cánh vào lúc 05h50 phút ngày 18/05/2022 tại sân bay Incheon 
- 08h45 phút ngày 18/05/2022 tại sân bay Incheon hạ cánh vào lúc 10h30 phút ngày 18/05/2022 tại sân bay Kansai
 
Hành lý :  10kg xách tay + 1 kiện mỗi kiện 23kg  ( 1 kiện còn lại công ty đang liên hệ sẽ thông báo lại sau)
 
Trân trọng
Bình luận

Bài viết liên quan

024 3256 8130