Hotline: 024 3256 8130

THONG BAO VE BAY DON HANG M110, M111, M113

Ngày đăng: 05-04-2022 11:37:07

Phòng HSN thông báo vé bay đơn hàng M110, M111, M113  như sau :
Thông báo vé bay
I. Đơn M110
1. Nguyễn Thị Thu Hiền
2. Lưu Thị Hà
3. H Thao BDap
4. Biện Thị Hồng Bắc
5. Nguyễn Thị Thủy
6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
II. Đơn M111
1. Văn Thị Đào
2. Nguyễn Thị Luyến
III. Đơn M113
1. Trần Thị Huyền
2. Nguyễn Thị Hằng
3. Nguyễn Thị Thảo
4. Phạm Thị Hường
 
Thời gian xuất cảnh : 23h20 phút ngày 13/04/2022 tại sân bay Nội Bài hạ cánh vào lúc 06h30 phút ngày 14/04/2022 tại sân bay Narita
Hành lý : 2 kiện mỗi kiện 23kg + 10kg xách tay
(Chi tiết vé xin xem trong file đính kèm)
 
Bình luận

Bài viết liên quan

024 3256 8130