Hotline: 024 3256 8130

THONG BAO VE BAY DON HANG T140

Ngày đăng: 12-04-2022 08:58:55

Phòng HSN thông báo vé bay đơn hàng T140 như sau :
 
I. Đơn T140
1. Nguyễn Thị Quyên
2. Nguyễn Thị Thủy
3. Đặng Thị Hương
4. Lê Đỗ Khánh Trình
5. Hồ Thị Giang
6. Phạm Thị Thu Trang
7. Nguyễn Thị Uyên
8. Lê Thị Năm
9. Lê Thị Anh
10.Phạm Mỹ Hảo
11.Lại Thị Hồng Hiếu
12.Phạm Thị Huyền
13. Nguyễn Minh Phượng
14. Nguyễn Vân Khánh
15. Lý Cẩm Vân
16. Trần Thị Hoa
17. Chu Thị Hà

Thời gian xuất cảnh :  
23h35 phút ngày 25/04/2022 tại sân bay Nội Bài hạ cánh vào lúc 06h45 phút ngày 26/04/2022 tại sân bay Narita
 
Hành lý : Xách tay không quá 5 Kg +  Ký gửi : 1 kiện không quá 23 Kg
(Chi tiết vé xin xem trong file đính kèm)
Trân trọng
Bình luận

Bài viết liên quan

024 3256 8130