Hotline: 024 3256 8130

CÔNG TY CỔ PHẦN T-GROUP VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ COC - VN

Ngày đăng: 12-10-2022 09:30:40

Ngày 11/10/2022, Công ty cổ phần T-Group Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tập huấn Bộ quy tắc ứng xử CoC-VN (Bộ Quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam). Tham gia buổi tập huấn có đại diện Lãnh đạo Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam ( Ông Nguyễn Xuân An, P.Chủ tịch-TTK HH nhiệm kỳ 4, ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng HH NK4), Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần T-Group Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Phát biểu khai mạc Tập huấn, ông Nguyễn Thế An, P.Chủ tịch-TTK HH nhiệm kỳ 4 nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của Bộ Quy tắc ứng xử CoC –VN đối với các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật quốc gia, xây dựng uy tín, thương hiệu ngày càng cao cho doanh nghiệp. Việc áp dụng một cách tự nguyện Bộ quy tắc CoC-Vn sẽ đem lại lợi ích to lớn không chỉ cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp tham gia, mà còn giúp đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Ông Nguyễn Thế An, P. Chủ tịch-TTK HH nhiệm kỳ 4 giới thiệu, cung cấp cho doanh nghiệp nội dung Bộ Quy tắc ứng xử CoC-VN bao gồm 12 nguyên tắc hoạt động và các nguyên tắc áp dụng.

 

Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng HH NK4 hướng dẫn, giải thích cho doanh nghiệp về Cơ chế giám sát, đánh giá và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử Coc-VN.

 Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng HH NK4 hướng dẫn về các tiêu chí đánh giá việc thực hiện CoC-VN của doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các quy định, chính sách…đáp ứng các tiêu chí này.

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, sau khi đại diện Hiệp hội xuất khẩu lao động trình bày, hướng dẫn các nội quy của Bộ quy tắc ứng xử, phía lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ nhân viên công ty cũng đặt ra các câu hỏi, trao đổi thêm về các quy tắc, cách tiến hành xây dựng các tiêu chí của bộ quy tắc..

 

Buổi tập huấn giúp cho tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty tiếp thu đầy đủ những thông tin cập nhật về quy định pháp luật liên quan, hiểu được các nội dung của Bộ Quy tắc Coc-VN cũng như quy trình đánh giá, cách xây dựng các quy định, chính sách, hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật và Bộ Quy tắc.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

024 3256 8130