Hotline: 024 3256 8130

THONG BAO VE BAY DON HANG T142, TG218

Ngày đăng: 01-04-2022 10:29:00

Phòng HSN thông báo vé bay đơn hàng T142,TG218  như sau :
Thông báo vé bay
I. Đơn T142
1. Hoàng Thị Huyền
2. Nguyễn Thị Phượng
II. Đơn TG218
1. Phạm Văn Dương
2. Nguyễn Đức Mạnh
3. Trần Nho Dũng
4. Đào Văn Tú
Thời gian xuất cảnh : 23h20 phút ngày 07/05/2022 tại sân bay Nội Bài hạ cánh vào lúc 06h30 phút ngày 08/05/2022 tại sân bay Narita
Hành lý : 2 kiện mỗi kiện 23kg + 10kg xách tay
(Chi tiết vé xin xem trong file đính kèm)
Bình luận

Bài viết liên quan

024 3256 8130